Senaste attacken mot sjukhussystem

Posted on

Los Angeles County Health Department är det senaste offret för en attack mot deras data för att kräva en lösensumma. Det var bara några dagar sedan Los Angeles sjukhus betalade en lösensumma på 17 000 $ för att få tillgång till sina filer igen. Ingen lösensumma har betalats än och det verkar som om spridningen av den skadliga koden har varit begränsad då man infört säkerhetsrestriktioner senaste tiden. Det är troligt att attacken skedde genom att anställda öppnat bifogade filer i deras mail.